AQUA JOURNAL: Jak na… TERRA BASE #04

Přeložili jsme a přinášíme vám ty nejlepší články z webu AQUA JOURNAL.

 

Jak na… TERRA BASE #04

Příprava Terra Base krok za krokem

Série Jak na… TERRA BASE vám pomůže porozumět konceptu TERRA BASE, seznámí vás se souvisejícími produkty a v neposlední řadě přinese tipy jak ji založit, osázet a udržovat. První díl najdete zde.

Tentokrát vás provedeme přípravou Terra Base v šesti krocích.

 

Co budete potřebovat

Na základě předchozího článku si připravte pomůcky pro přípravu Terra Base.

Kromě výše zmíněného přijde vhod větší plastový kyblík, rozprašovač a otočný podnos.

Zde najdete předchozí článek.

 

1. Ponořte Terra Base do vody

 

Terra Base ponořte do plastového kyblíku naplněného vodou. Nechte Terra Base nasáknout vodou alespoň po dobu 30 minut. Všimněte si malých bublinek, které vychází z pórů Terra Base, když je ponořena ve vodě. Póry zajišťují přísun vody ke kořenům rostlin. Zatímco čekáte, začnete přemýšlet o uspořádání mechů a epifytů na Terra Base.

2. Jaký bude výsledný vzhled vaší Terra Base?

① Vrchní část je nejsušší a je vhodná pro malé epifytické orchideje.
 Spodní část je ideální pro kapradiny a Anubiasy.
③ Nejspodnější část bude vypadat nejlépe bez mechu.

Než začnete osazovat, měli byste mít přesnou představou o tom, jak bude vaše Terra Base ve výsledku vypadat. Rozvrhněte dobře, kam jaké rostliny umístíte, protože vlhkost na povrchu Terra Base není všude stejná. Rostliny, které preferují vlhké prostředí budou nejlépe prosperovat ve spodní části. Nemusíte se bát tam umístit ani akvarijní rostliny, které snadno přirůstají k podkladu. Pruh v úplně nejspodnější části nechte prázdný, mech v této části by znesnadňoval údržbu Terra Base.

3. Připevněte k Terra Base mech

Začněte s připevněním mechu na horním okraji Terra Base.

Mech roste na houbovitém podkladu Wabi-Kusa Mat v tenké vrstvě. Opatrně jej pinzetou sejměte a položte ho na horní okraj Terra Base. Nedávejte nahoru příliš silnou vrstvu mechu, protože by mech ve spodní vrstvě uschl. Počítejte s tím, že mech svůj objem zdvojnásobí.

4. Navažte mech

Začněte DOOA Terra Line omotávat kolem prázdné vrchní části Terra Base a postupně se dostaňte až k mechu na horním okraji. Chce to trochu cviku, ale správně připevnit mech na horní okraj je pro výsledný vzhled vaší Terra Base opravdu zásadní. Obrňte se trpělivostí a zkuste se s tím poprat co nejlépe.

5. Připevněte epifyty

Epifyty přiložte na místo a opatrně omotejte nití DOOA Terra Line odshora dolů. Dávejte pozor, abyste nepoškodili listy ani oddenky. U Anubiasů postupujte stejně. Pomocí DOOA Terra Line omotejte rostlinu 3–5 krát. Představte si, jakým směrem rostliny porostou a kde mají těžiště. Rostliny při cestě za světlem rostou v zásadě směrem nahoru, proto se snažte navázat pupeny tak, aby směřovaly vzhůru. Zajistíte tak přirozený dojem.

6. Navažte zbývající mech

 

Stejným způsobem, jako jste připevnili epifyty, přiložte mech na Terra Base a omotejte ho nití DOOA Terra Line. Mech opatrně odebírejte z Wabi-Kusa Mat a připevňujte ho na vertikální plochu dostatečně zvlhčenou rozprašovačem. Je více postupů, jak mech na Terra Base připevnit. Nejjednodušší je postavit Terra Base na otočný podklad a mech po asi 2 cm kouscích postupně připevňovat pomocí DOOA Terra Line v 5 mm intervalech kolem dokola.

Jakmile navážete všechen mech až k nejspodnější části, přivažte DOOA Terra Line k Terra Base a máte hotovo.

TERRA BASE TÝDNE

Produkt
Terra Base M

Rostliny
Dendrobium Hibiki
Masdevallia gutierrezii
Vesicularia montagnei

Nebyli jsme si jistí, zda bude Dendrobium, které preferuje spíše sušší prostředí, v Terra Base prosperovat. Opak byl pravdou a ve vlhkém prostředí obklopené mechem kvetlo Dendrobium Hibiki půvabnými růžovými květy po dobu celých tří měsíců.
 
 

Na dvou místech na pravé straně roste Masdevallia gutierrezii. K Terra Base byla připevněna obalením živým rašeliníkem – Sphagnum moss. Bílé kořeny, které prorůstají mechem naznačují, že rostlina velice dobře prosperuje. Oba květy, z pouhých dvou pupenů, které rostlina nasadila, vykvetly.

 

Odstraněním mechu se nám naskytl překvapivý pohled na rozrůstající se kořeny orchideje. Epifytické kořeny se rozprostřely kolem Terra Base, jakoby ji chtěly celou obejmout. To vše díky ideálně připravenému prostředí v Terra Base (světlo, vlhkost, teplota).

Dostatečný přísun kyslíku je zásadní pro správný růst kořenů. Soudíme, že tím, že jsme jednou týdně dolévali vodu, která postupně pomalu prosakovala povrchem Terra Base, jsme zajistili konstantní přísun vody a kyslíku, a tím povzbudili růst kořenů.

Kořeny jsou barometrem zdravého růstu rostlin. Tuto tezi můžeme aplikovat na všechny rostliny, a proto jakmile zjistíte, že rostliny neprospívají, doporučujeme neodkladně zkontrolovat stav kořenů. Čím déle budete otálet, v o to horším stavu nakonec rostliny budou. Buďte velice obezřetní, protože v nejzazším případě mohou rostliny uhynout.

Pokračování příště…

 

Z anglického originálu "HOW TO ENJOY TERRA BASE ‘How to Create Terra Base Layouts’" vydaného 5. 2. 2021 přeložil Aquascape v roce 2022.

Odkaz: Aqua Journal [HOW TO ENJOY TERRA BASE ‘How to Create Terra Base Layouts’]
Překlad: Aquascape

 

Další části série Jak na… TERRA BASE:

 

Více článků najdete na našem BLOGU.